Nahoru

Čištění a údržba dřevěných oken

Při údržbě dřevěných oken bychom měli dodržet několik zásad čištění.

Po montáži

Je potřeba zajistit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu. Zbytky malty po stavební činnosti je nutné odstraňovat z oken velmi opatrně, nikdy ne nasucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou tekutého mycího prostředku s nízkou agresivitou. Některé nečistoty lze odstranit i vysavačem.

Jednou ročně

Pro bezproblémovou funkci je potřeba jednou ročně do všech vodících drážek kápnout silikonový olej a uzavírací čepy namazat bezbarvou vazelínou. Na čištění rámů a křídel lze používat běžné čisticí prostředky, které se ředí vodou. K mytí dřevěných oken nesmí být používána organická rozpouštědla a agresivní čisticí prostředky (SAVO apod.), jinak může dojít k nevratnému poškození povrchu výplně bez nároku na uznání reklamace.

Jak předejít rosení oken?

U všech typů dřevěných oken a dveří se můžeme v chladném období setkat s rosením oken zevnitř místnosti. Dochází k tomu především v místnostech s vysokou vlhkostí (WC, koupelny, kuchyně, atd.) a v místnostech s nedostatečným větráním a vytápěním (sklep, podkroví, atd.). Dále se to může projevit u starých vlhkých domů a novostaveb, u kterých nebylo kvůli urychlenému zabydlení zajištěno dostatečné odvětrání.

Správné větrání

Ideální bývá krátké a intenzivní větrání hlavně v zimním období. Tím nedochází k prochlazení povrchů, ale pouze k výměně vzduchu. Za tuto dobu větrání se nahromaděná vlhkost dostane ven, stěny nepromrznou a po ukončení větrání stoupne rychle teplota uvnitř místnosti na původní hodnotu. Všechny místnosti bychom měli větrat ráno cca 20 minut a v průběhu dne potom dle potřeby 3x až 4x vždy cca 8-10 minut.

Jak se vyvarovat vysoké vlhkosti?

  • udržujte v bytě vlhkost max. 50 %
  • topná tělesa by měla být umístěna pod dřevěnými okny
  • parapet by neměl zakrývat topné těleso
  • teplota v místnosti by neměla klesnout pod 21oC
  • záclona, nebo závěsy by neměly bránit proudění vzduchu k dřevěnému oknu
  • snažte se omezit zdroj vlhkosti (nesušte prádlo v bytě a při vaření používejte digestoř či větrejte.)