Sítě na okna v domě pro seniory Slivenec

Dům pro seniory ve Slivenci

Do Domova pro seniory ve Slivenci jsme dodávali a montovali sítě proti hmyzu. Akce to byla veliká a složitá – celkem se jednalo o 148 sítí, všechny jsme museli na místě upravit tak, aby šly osadit přes zábradlí balkonových dveří. Každé zábradlí jsme museli nejdřív odšroubovat, poté upravit a nasadit síť a zábradlí znovu přišroubovat. Vše dopadlo dobře a na jaře už nebude obyvatele domova otravovat žádný hmyz.

Přejít nahoru