Nahoru

Projektová činnost

Nabízíme Vám zpracování veškerých stupňů projektové dokumentace od studií až po prováděcí projekty. Zabezpečíme Vám autorský dozor na stavbách, případně i veškerou inženýrskou činnost, nezbytnou pro vydání územních, stavebních i kolaudačních rozhodnutí.

Spektrum profesí je široké - přes standardní stavařinu až po odborné profese jako např.:

  • Stavebně konstrukční řešení (statika)
  • Zdravotně technická instalace
  • Vytápění
  • Elektroinstalace
  • Vzduchotechnika
  • Požárně bezpečnostní řešení
  • Rozpočet a výkaz výměr